Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 01:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
 • 02:00
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 02:25
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 02:50
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 5)
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 5)
 • 03:15
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 6)
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 6)
 • 03:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 8)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 8)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Hoa (Tập 4)
  Người Ý Gốc Hoa (Tập 4)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 12)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 12)
 • 06:00
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
 • 06:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 07:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 08:30
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 08:55
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 09:20
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 10:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
 • 11:00
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
 • 11:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • • LIVE
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 13:30
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 13:55
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 14:20
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 14:45
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 15:10
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 5)
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 5)
 • 15:35
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 6)
  Tay Lái Gan Dạ (Tập 6)
 • 16:00
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 16:50
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 8)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 8)
 • 17:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 10)
 • 18:30
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 16)
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 16)
 • 19:20
  Dokkaebi: Thợ Săn Tri Thức (Tập 10)
  Dokkaebi: Thợ Săn Tri Thức (Tập 10)
 • 20:10
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 5)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 5)
 • 20:35
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 6)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 6)
 • 21:00
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 17)
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 17)
 • 21:50
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
 • 22:40
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 7)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 7)
 • 23:05
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 8)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 8)
 • 23:30
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 17)
  Muốn Ăn Thì Phải Lăn Xả (Tập 17)

Discovery Asia
Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)

12:40
01/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật