Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bản Sắc (Tập 5)
  Bản Sắc (Tập 5)
 • 01:10
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
 • 02:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 02:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 02:50
  Bản Sắc (Tập 4)
  Bản Sắc (Tập 4)
 • 03:40
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • • LIVE
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 3)
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 6)
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna (Tập 6)
 • 06:00
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
 • 06:50
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
 • 07:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 08:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 08:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
 • 09:20
  Bản Sắc (Tập 5)
  Bản Sắc (Tập 5)
 • 10:10
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
 • 11:00
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
  Kho Tàng Á Châu (Tập 4)
 • 11:50
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
 • 12:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 13:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 13:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 14:20
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 14:45
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
 • 15:10
  Bản Sắc (Tập 4)
  Bản Sắc (Tập 4)
 • 16:00
  Bản Sắc (Tập 5)
  Bản Sắc (Tập 5)
 • 16:50
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • 17:40
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 4)
 • 18:30
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
 • 18:55
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 19:20
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Tập 1)
 • 20:10
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 21:00
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 2)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 2)
 • 21:25
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 21:50
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 22:40
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 2)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 2)
 • 23:30
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 2)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 2)
 • 23:55
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)

Discovery Asia
Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Tác Chiến Trên Cao (Tập 3)

04:30
18/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật