Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 00:45
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 01:10
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
 • 02:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 02:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 02:50
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 03:15
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 03:40
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 04:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 6)
 • 05:30
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ (Tập 2)
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ (Tập 2)
 • 06:00
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 1)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 1)
 • 06:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 4)
 • 07:40
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
 • 08:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 08:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
 • 09:20
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 09:45
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 10:10
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
 • 11:00
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 1)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 1)
 • 11:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 4)
 • 12:40
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
 • 13:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 13:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 14:20
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 14:45
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 4)
 • 15:10
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 15:35
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 16:00
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 16:25
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 16:50
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 17:40
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 2)
 • 18:30
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 1)
 • 19:20
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 8)
 • 20:10
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 21:00
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 2)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 2)
 • • LIVE
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • 22:40
  Dư Chấn: Thảm Họa Ở Nepal
  Dư Chấn: Thảm Họa Ở Nepal
 • 23:30
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 2)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 2)

Discovery Asia
Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)

21:50
28/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật