Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 01:10
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
 • 01:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 02:00
  Đường Đến Trung Hoa (Tập 3)
  Đường Đến Trung Hoa (Tập 3)
 • 02:50
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ (Tập 6)
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ (Tập 6)
 • 04:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 3)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 3)
 • • LIVE
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 06:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu (Tập 1)
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu (Tập 1)
 • 06:50
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
 • 07:40
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
 • 08:05
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
 • 08:30
  Bên Trong Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Trong Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 09:20
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 10:10
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
 • 10:35
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 11:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu (Tập 1)
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu (Tập 1)
 • 11:50
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
  Những Phát Hiện Kỳ Thú (Tập 1)
 • 12:40
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
 • 13:05
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
 • 13:30
  Đường Đến Trung Hoa (Tập 3)
  Đường Đến Trung Hoa (Tập 3)
 • 14:20
  Bên Trong Khu Biệt Giam (Tập 1)
  Bên Trong Khu Biệt Giam (Tập 1)
 • 15:10
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ (Tập 6)
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ (Tập 6)
 • 16:50
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 17:40
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 7)
 • 18:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 8)
 • 18:30
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Ngọc Bích (Tập 1)
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Ngọc Bích (Tập 1)
 • 19:20
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Đào Chu Ẩn Viên (Tập 1)
  Biểu Tượng Kiến Trúc: Đào Chu Ẩn Viên (Tập 1)
 • 20:10
  Khám Phá Đài Loan: Ngành Y Tế Ưu Tú
  Khám Phá Đài Loan: Ngành Y Tế Ưu Tú
 • 21:00
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 21:50
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 2)
 • 22:40
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 3)
 • 23:30
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)

Discovery Asia
Tiền Bẩn (Tập 3)

05:30
25/02/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật