Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
 • 01:10
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
 • 02:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
 • 02:50
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
 • 03:40
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 4)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 4)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 4)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 4)
 • • LIVE
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
 • 06:50
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 07:40
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
 • 08:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
 • 09:20
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
 • 10:10
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
 • 11:00
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
 • 11:50
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 12:40
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
 • 13:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
 • 14:20
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
 • 15:10
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
 • 16:00
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
 • 16:50
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 17:40
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
 • 18:30
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
  Nét Trung Hoa (Tập 3)
 • 19:20
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 2)
 • 20:10
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 21:00
  Nét Trung Hoa (Tập 4)
  Nét Trung Hoa (Tập 4)
 • 21:50
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 3)
  Trung Tâm Nghiên Cứu Và Bảo Tồn Gấu Trúc (Tập 3)
 • 22:40
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 2)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 2)
 • 23:30
  Nét Trung Hoa (Tập 4)
  Nét Trung Hoa (Tập 4)

Discovery Asia
Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng

06:00
25/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật