Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:10
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
 • 02:00
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Episode 4
 • 02:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia
  Episode 7
 • 03:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia
 • 04:30
  Đài Loan Kỳ Thú
  Kaohsiung
 • 05:30
  Hãy Táo Bạo Với Adhuna
  Episode 6
 • 06:00
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
 • 06:50
  Khám Phá: Lăng Mộ Của Humayun
  Revealed: Humayun's Tomb
  Khám Phá: Lăng Mộ Của Humayun
 • 07:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  The A Plan
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
 • 08:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
 • 09:20
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 8)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 8)
 • 10:10
  Ngao Du Cùng Đầu Bếp
  Ngao Du Cùng Đầu Bếp
 • 11:00
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
 • 11:50
  Khám Phá: Lăng Mộ Của Humayun
  Revealed: Humayun's Tomb
  Khám Phá: Lăng Mộ Của Humayun
 • 12:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  The A Plan
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
 • 13:30
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
 • 14:20
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
 • 15:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 16:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 8)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 8)
 • 16:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia
 • 17:40
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
 • • LIVE
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 4)
 • 19:20
  Đi Tìm Vị Umami
  Singapore - The Things Inside
  Đi Tìm Vị Umami
 • 19:45
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Beyond Bali
  Đầu Bếp Xa Xứ
 • 20:10
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
 • 21:00
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
 • 22:15
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Redefining Shangri-La
  Đầu Bếp Xa Xứ
 • 22:40
  Bà Là Nhất
  Shanghai, Day 1
  Bà Là Nhất
 • 23:05
  Bà Là Nhất
  Shanghai Day 2
  Bà Là Nhất
 • 23:30
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)
  Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 5)

Discovery Asia
Những Nhà Buôn Ô Tô Đại Tài (Tập 4)

18:30
22/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật