Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 12)

Yêu thích

Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 12)

Thời gian chiếu: 16:00 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình kể về những niềm vui, nỗi buồn của nhóm đười ươi mồ côi đang sống trong một ngôi trường đặc biệt. Chúng không biết rằng mình có nhiệm vụ cao cả sau khi tốt nghiệp và cơ hội trải nghiệm cuộc sống tự do ngoài thiên nhiên.