Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
 • 01:10
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
 • 02:00
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
 • 02:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
 • 02:50
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
 • 03:40
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 1)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 6)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 6)
 • 06:00
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
 • 06:50
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
 • 07:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 08:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
 • 08:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
 • 09:20
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
 • 10:10
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
 • 11:00
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
  Thảm Họa Tuyệt Chủng Hàng Loạt (Tập 2)
 • 11:50
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
  Ngày Dài Đằng Đẵng (Tập 2)
 • 12:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 13:30
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 3)
 • 13:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 4)
 • 14:20
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
  Võ Thuật Ấn Độ (Tập 4)
 • 14:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 5)
 • 15:10
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 1)
 • 16:00
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
  Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)
 • 16:50
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 1)
 • 17:40
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 2)
 • 18:30
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 6)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 6)
 • 19:20
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 5)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 5)
 • 20:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 2)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 2)
 • 21:00
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
 • 21:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 22:15
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 3)
 • 22:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
 • 23:30
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)
  Du Lịch Ẩm Thực (Tập 1)

Discovery Asia
Điểm Phá Giới Hạn (Tập 2)

00:20
14/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật