Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Đường Lạ
  3
 • 01:10
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2)
  2
 • 02:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  3
 • 02:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  3
 • • LIVE
  Đường Lạ
 • 03:40
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2)
  1
 • 04:30
  Chiến Dịch Giải Cứu Tại Hang Ngầm Ở Thái Lan
 • 05:30
  Thiết Kế Thiên Đường
  10
 • 06:00
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
 • 06:50
  Bậc Thầy Về Rắn
  17
 • 07:40
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 08:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 08:30
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 08:55
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
 • 09:20
  Đường Lạ
  3
 • 10:10
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
 • 11:00
  Vùng Rìa Của Trung Quốc
  1
 • 11:50
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
  Bậc Thầy Về Rắn (Tập 17)
 • 12:40
  Giao Hàng Đặc Biệt
  5
 • 13:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  6
 • 13:30
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  3
 • 13:55
  Trao Đổi Đầu Bếp
  3
 • 14:20
  Đường Lạ
  1
 • 15:10
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 1)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 1)
 • 16:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 16:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
 • 16:50
  Đường Lạ
  3
 • 17:40
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
 • 18:30
  Đường Về Nhà
  12
 • 18:55
  Đường Về Nhà
  12
 • 19:20
  Ngọn Núi Thiêng (Tập 2)
  Ngọn Núi Thiêng (Tập 2)
 • 20:10
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 3)
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 3)
 • 21:00
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
 • 21:50
  Những Sắc Màu Trung Quốc
  1
 • 22:40
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
 • 23:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
Thời gian chiếu: 20:10 10/04/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật