Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
 • 01:10
  Con Đường Thay Đổi Cuộc Đời
  Tập 1
 • 02:00
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 7)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 7)
 • 02:25
  Đường Về Nhà (Tập 6)
  Đường Về Nhà (Tập 6)
 • 02:50
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 6)
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 6)
 • 03:40
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 04:30
  Đài Loan Kỳ Thú (Phần 11)
  Tập 11
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Phần 1)
  Tập 7
 • 06:00
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến
  Tập 4
 • 06:50
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 2)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 2)
 • 07:40
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Tập 1
 • 08:30
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 6)
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 6)
 • 08:55
  Đường Về Nhà (Tập 7)
  Đường Về Nhà (Tập 7)
 • 09:20
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
 • 10:10
  Con Đường Thay Đổi Cuộc Đời
  Tập 1
 • 11:00
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 4)
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 4)
 • 11:50
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 2)
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa (Tập 2)
 • 12:40
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Tập 1
 • 13:30
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 7)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 7)
 • 13:55
  Đường Về Nhà (Tập 6)
  Đường Về Nhà (Tập 6)
 • 14:20
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 6)
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 6)
 • 14:45
  Đường Về Nhà (Tập 7)
  Đường Về Nhà (Tập 7)
 • 15:10
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 6)
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 6)
 • 16:00
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
  Không Ngủ Thì Không Sợ Bỏ Sót (Tập 7)
 • 16:50
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 17:40
  Con Đường Thay Đổi Cuộc Đời
  Tập 1
 • 18:30
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 3
 • 19:20
  Cảng Rotterdam
  Tập 1
 • 20:10
  Khôi Phục Làng Nghề Thủ Công
  Tập 1
 • 20:35
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 6
 • • LIVE
  Siêu Công Trình Cổ Đại
 • 21:50
  Cảng Rotterdam
  Tập 2
 • 22:40
  Khôi Phục Làng Nghề Thủ Công
  Tập 2
 • 23:05
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 7
 • 23:30
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 4
Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông (Tập 4)
Thời gian chiếu: 15:10 14/05/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật