Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bà Là Nhất
  Tập 3
 • 00:45
  Bà Là Nhất
  Tập 4
 • 01:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 3
 • 02:00
  Những Cao Thủ Ẩm Thực Xứ Cảng Thơm
  Tập 0
 • 02:50
  Bà Là Nhất
  Tập 1
 • 03:15
  Bà Là Nhất
  Tập 2
 • 03:40
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 2
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ (Phần 1)
  Tập 4
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Phần 2)
  Tập 12
 • 06:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • • LIVE
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 07:40
  Con Đường Của Nhân Loại
  Tập 2
 • 08:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 1
 • 09:20
  Bà Là Nhất (Tập 3)
  Bà Là Nhất (Tập 3)
 • 09:45
  Bà Là Nhất (Tập 4)
  Bà Là Nhất (Tập 4)
 • 10:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 11:00
  Chúng Tôi Không Phải Kẻ Yếu
  Tập 1
 • 11:50
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
  Borneo: Tử Thần Rình Rập
 • 12:40
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
  Con Đường Của Nhân Loại (Tập 2)
 • 13:30
  Những Cao Thủ Ẩm Thực Xứ Cảng Thơm
  Những Cao Thủ Ẩm Thực Xứ Cảng Thơm
 • 14:20
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 15:10
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 15:35
  Bà Là Nhất (Tập 2)
  Bà Là Nhất (Tập 2)
 • 16:00
  Bà Là Nhất
  Tập 3
 • 16:25
  Bà Là Nhất
  Tập 4
 • 16:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • 17:40
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 18:30
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 19:20
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
  Thế Giới Sông Nước Của Thành Phố Hoang Dã
 • 20:10
  Bộ Tộc Sống Động (Phần 2 - Tập 3)
  Bộ Tộc Sống Động (Phần 2 - Tập 3)
 • 21:00
  Những Hòn Đảo Tạo Nên Singapore
  Những Hòn Đảo Tạo Nên Singapore
 • 22:15
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 4)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 4)
 • 22:40
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 1)
  Thổ Nhĩ Kỳ: Nét Đa Dạng Tuyệt Đẹp (Tập 1)
 • 23:30
  Những Hòn Đảo Tạo Nên Singapore
  Những Hòn Đảo Tạo Nên Singapore
Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 5)
Thời gian chiếu: 11:00 06/08/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật