Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Tập 1
 • 01:10
  Bộ Tộc Sống Động
  Tập 1
 • 02:00
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến
  Tập 1
 • 02:50
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến
  Tập 2
 • 03:40
  Giải Mã Hàn Quốc
  Tập 2
 • 04:30
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Tập 1
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Phần 2)
  Tập 3
 • • LIVE
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả
 • 06:50
  Bách Bộ Ngao Du
  Tập 3
 • 07:15
  Bách Bộ Ngao Du
  Tập 4
 • 07:40
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Phần 1)
  Tập 1
 • 08:30
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
  Hương Vị Du Ký (Tập 1)
 • 08:55
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
  Hương Vị Du Ký (Tập 2)
 • 09:20
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
  Sản Xuất Tại Đài Loan (Tập 1)
 • 10:10
  Bộ Tộc Sống Động (Tập 1)
  Bộ Tộc Sống Động (Tập 1)
 • 11:00
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả (Tập 5)
  Vòng Quanh Thế Giới Bằng Tàu Hoả (Tập 5)
 • 11:50
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 3)
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 3)
 • 12:15
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 4)
  Bách Bộ Ngao Du (Tập 4)
 • 12:40
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Phần 1 - Tập 1)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Phần 1 - Tập 1)
 • 13:30
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 1)
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 1)
 • 14:20
  Hương Vị Du Ký
  Tập 1
 • 14:45
  Hương Vị Du Ký
  Tập 2
 • 15:10
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 2)
  Châu Á Trong Cuộc Đại Chiến (Tập 2)
 • 16:00
  Sản Xuất Tại Đài Loan
  Tập 1
 • 16:50
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 2)
  Giải Mã Hàn Quốc (Tập 2)
 • 17:40
  Bộ Tộc Sống Động (Tập 1)
  Bộ Tộc Sống Động (Tập 1)
 • 18:30
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
  Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
 • 19:20
  Miền Tây Hoang Dã Của Trung Quốc
  Miền Tây Hoang Dã Của Trung Quốc
 • 20:10
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 2)
  Ẩm Thực Châu Á (Tập 2)
 • 21:00
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người (Phần 1)
  Tập 1
 • 21:50
  Lũ Lụt Ở Kerala
  Lũ Lụt Ở Kerala
 • 22:40
  Ẩm Thực Châu Á
  Tập 4
 • 23:30
  Sống Cùng Kẻ Ăn Thịt Người (Phần 1)
  Tập 1
Những Nhà Ga Trung Tâm Tráng Lệ (Tập 1)
Thời gian chiếu: 19:20 23/06/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật