Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 01:10
  Philippines Hoang Dã$0 Người Dẫn: Nigel Marven
 • 02:00
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 2
 • 02:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 03:40
  Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu
 • 04:30
  Những Nhà Thờ Hồi Giáo Tráng Lệ
 • 05:30
  Giao Hàng Đặc Biệt
  Tập 10
 • 06:00
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 3
 • 06:50
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • • LIVE
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
 • 08:30
  Những Con Người Bên Kia Làn Mây
 • 09:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 10:10
  Philippines Hoang Dã$0 Người Dẫn: Nigel Marven
 • 11:00
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  Tập 3
 • 11:50
  Trung Quốc Thông Minh: Cách Mạng Khởi Nghiệp
  Tập 3
 • 12:40
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân
  Tập 4
 • 13:30
  Bên Kia Làn Mây
  Tập 2
 • 14:20
  Những Con Người Bên Kia Làn Mây
 • 15:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 2
 • 16:00
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc
  Tập 1
 • 16:50
  Hành Trình Đến Thế Giới Kung Fu
 • 17:40
  Philippines Hoang Dã$0 Người Dẫn: Nigel Marven
 • 18:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Tập 9
 • 19:20
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 1
 • 20:10
  Đường Lạ: Ấn Độ
  Tập 5
 • 21:00
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Tập 10
 • 21:50
  Nhật Bản Từ Trên Không
  Tập 2
 • 22:40
  Đường Lạ: Ấn Độ
  Tập 6
 • 23:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Tập 10
Những Nhà Thờ Hồi Giáo Tráng Lệ
Thời gian chiếu: 13:30 30/05/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật