Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Bản Sắc
  Tập 2
 • 01:10
  Uae Từ Trên Không
  Tập 0
 • 02:00
  Thánh Đường Hagia Sophia
  Tập 0
 • 02:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 2
 • 03:40
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
  Tập 0
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn
  Tập 5
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 8
 • 06:00
  Khám Phá Vùng Biên Giới
  Tập 2
 • • LIVE
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
 • 07:40
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  Tập 3
 • 08:05
  Can Trường
  Tập 3
 • 08:30
  Bản Sắc
  Tập 1
 • 09:20
  Bản Sắc
  Tập 2
 • 10:10
  Uae Từ Trên Không
  Tập 0
 • 11:00
  Khám Phá Vùng Biên Giới
  Tập 2
 • 11:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines
  Tập 1
 • 12:40
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu
  Tập 3
 • 13:05
  Can Trường
  Tập 3
 • 13:30
  Thánh Đường Hagia Sophia
  Tập 0
 • 14:20
  Bản Sắc
  Tập 1
 • 15:10
  Siêu Công Trình Cổ Đại
  Tập 2
 • 16:00
  Bản Sắc
  Tập 2
 • 16:50
  Cách Hồi Giáo Kiến Tạo Thế Giới Hiện Đại
  Tập 0
 • 17:40
  Uae Từ Trên Không
  Tập 0
 • 18:30
  Biết Thế Ở Nhà
  Tập 1
 • 19:20
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Tập 3
 • 20:10
  Hoàng Đế Trung Quốc
  Tập 2
 • 21:00
  Biết Thế Ở Nhà
  Tập 2
 • 21:50
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Tập 4
 • 22:40
  Truyền Thuyết Về Ramayana
  Tập 1
 • 23:30
  Biết Thế Ở Nhà
  Tập 2

Discovery Asia
Những Điều Thú Vị Ở Philippines - Tập 1

06:50
22/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật