Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kuala Lumpur Flood Control
 • 01:10
  Xây Dựng Lớn Hơn
  Hong Kong Bridge
 • 02:00
  Những Cung Đường Tử Thần
  Pakistan, Madagascar, Bangladesh
 • 02:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Ultimate Casino
 • 03:40
  Xây Dựng Lớn Hơn
  World's Tallest Skysraper
 • 04:30
  Đài Loan Kỳ Thú
  Kaohsiung
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Production Designer
 • • LIVE
  Ẩm Thực Châu Á
 • 06:50
  Du Lịch Ẩm Thực
  Hong Kong
 • 07:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 08:30
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng
  The Last Defenders Of The Philippines
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng
 • 09:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kuala Lumpur Flood Control
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 10:10
  Xây Dựng Lớn Hơn
  Hong Kong Bridge
  Xây Dựng Lớn Hơn
 • 11:00
  Ẩm Thực Châu Á
  India
  Ẩm Thực Châu Á
 • 11:50
  Du Lịch Ẩm Thực
  Hong Kong
  Du Lịch Ẩm Thực
 • 12:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 13:30
  Những Cung Đường Tử Thần
  Pakistan, Madagascar, Bangladesh
  Những Cung Đường Tử Thần
 • 14:20
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng
  The Last Defenders Of The Philippines
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng
 • 15:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 16:00
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  Kỳ Quan Nhân Tạo
 • 16:50
  Xây Dựng Lớn Hơn
  World's Tallest Skysraper
  Xây Dựng Lớn Hơn
 • 17:40
  Xây Dựng Lớn Hơn
  Hong Kong Bridge
  Xây Dựng Lớn Hơn
 • 18:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 3)
 • 19:20
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
 • 20:10
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc (Tập 1)
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 21:00
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
 • 21:50
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  China - The Mermaids Of The Yangtze River
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
 • 22:40
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc (Tập 2)
  Những Góc Xa Khuất Của Trung Quốc (Tập 2)
 • 23:30
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 4)

Discovery Asia
Ẩm Thực Châu Á - India

06:00
07/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật