Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Refuelling Energy
 • 01:10
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Renewing Energy
 • 02:00
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 1
 • 02:50
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 2
 • 03:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Cambodia (Siem Reap, Battambang)
 • 04:30
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  Episode 10
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Theater Director
 • 06:00
  Hành Trình Của Ấn Độ
  Land Of Innovators
 • • LIVE
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi
 • 07:40
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ
  Episode 1
 • 08:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 9
 • 08:30
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
  Project Hope We Have A Dream
 • 08:55
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Farming Frontiers
 • 09:20
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Refuelling Energy
 • 10:10
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Renewing Energy
 • 11:00
  Hành Trình Của Ấn Độ
  Land Of Innovators
 • 11:50
  Hành Trình Giải Cứu Cá Voi
  Episode 2
 • 12:40
  Mặt Trái Của Môn Đô Vật Ấn Độ
  Episode 1
 • 13:05
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 9
 • 13:30
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 1
 • 14:20
  Dự Án Hy Vọng: Chúng Tôi Có Một Ước Mơ
  Project Hope We Have A Dream
 • 14:45
  Cuộc Cách Mạng Khoa Học Của Trung Quốc
  Farming Frontiers
 • 15:10
  Ở Ẩn
  Sarawak - Part 2
 • 16:00
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Refuelling Energy
 • 16:50
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Cambodia (Siem Reap, Battambang)
 • 17:40
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  Renewing Energy
 • 18:30
  Ẩm Thực Châu Á
  Thailand
 • 19:20
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Redefining Shangri-La
 • 19:45
  Đầu Bếp Xa Xứ
  Aleppo Supper Club
 • 20:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng
  Episode 4
 • 21:00
  Ẩm Thực Châu Á
  India
 • 21:50
  Du Lịch Ẩm Thực
  Hong Kong
 • 22:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng
  Episode 5
 • 23:30
  Ẩm Thực Châu Á
  India

Discovery Asia
Hành Trình Giải Cứu Cá Voi - Episode 2

06:50
05/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật