Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 01:10
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 02:00
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
 • 02:25
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 02:50
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
 • 03:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 5)
 • 06:00
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
 • 06:50
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
 • 07:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 08:30
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 08:55
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
 • 09:20
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • • LIVE
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 11:00
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 5)
 • 11:50
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
  Những Cung Đường Tử Thần (Tập 1)
 • 12:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
  Kỳ Quan Nhân Tạo Trung Quốc (Tập 2)
 • 13:30
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 7)
 • 13:55
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 8)
 • 14:20
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 14:45
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
 • 15:10
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 4)
 • 16:00
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 16:50
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 3)
 • 17:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 18:30
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
 • 19:20
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 19:45
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 20:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
 • 21:00
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 21:50
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 22:15
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 22:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 23:30
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)

Discovery Asia
Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)

10:10
19/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật