Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 01:10
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 02:00
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
 • 02:50
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
 • 03:40
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
 • • LIVE
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)
 • 05:30
  Ấn Độ Du Ký (Tập 4)
  Ấn Độ Du Ký (Tập 4)
 • 06:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 06:50
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 07:40
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 08:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 08:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 09:20
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 10:10
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 11:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 2)
 • 11:50
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
  Thiểm Tây: Cửa Ngõ Lớn Của Trung Quốc (Tập 1)
 • 12:40
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
  Trên Từng Mẻ Câu (Tập 3)
 • 13:05
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
  Đầu Bếp Xa Xứ (Tập 3)
 • 13:30
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 3)
 • 14:20
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 4)
 • 15:10
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 3)
 • 16:00
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
  Rái Cá Thượng Lưu (Tập 4)
 • 16:50
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 4)
 • 17:40
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
  Những Góc Khuất Xứ Ả-Rập (Tập 5)
 • 18:30
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)
  Những Hộ Vệ Cuối Cùng (Tập 1)
 • 19:20
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 1)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 1)
 • 20:10
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 5)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 5)
 • 21:00
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
 • 21:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
  Thay Đổi Vì Khí Hậu (Tập 2)
 • 22:40
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
  Kỳ Quan Nhân Tạo (Tập 1)
 • 23:30
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)
  Truy Bắt Kẻ Lừa Đảo (Tập 1)

Discovery Asia
Người Ý Gốc Ấn (Tập 2)

04:30
22/05/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật