Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 01:10
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 02:00
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 3)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 3)
 • 02:50
  Giải Cứu Bốn Loài Vật Bị Đe Dọa Ở Sumatra
  Giải Cứu Bốn Loài Vật Bị Đe Dọa Ở Sumatra
 • 03:40
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 1)
 • 05:30
  Du Lịch Bụi Ở Uttarakhand (Tập 4)
  Du Lịch Bụi Ở Uttarakhand (Tập 4)
 • 06:00
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 4)
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 4)
 • 06:50
  Lễ Hội (Tập 3)
  Lễ Hội (Tập 3)
 • 07:15
  Lễ Hội (Tập 4)
  Lễ Hội (Tập 4)
 • 07:40
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
 • 08:30
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 09:20
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 10:10
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 11:00
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 4)
  Hành Trình Của Ấn Độ (Tập 4)
 • 11:50
  Lễ Hội (Tập 3)
  Lễ Hội (Tập 3)
 • 12:15
  Lễ Hội (Tập 4)
  Lễ Hội (Tập 4)
 • 12:40
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều: Đông Phương Chi Quốc (Tập 3)
 • 13:30
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 3)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 3)
 • 14:20
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
  Kỳ Quan Xứ Sở (Tập 4)
 • 15:10
  Giải Cứu Bốn Loài Vật Bị Đe Dọa Ở Sumatra
  Giải Cứu Bốn Loài Vật Bị Đe Dọa Ở Sumatra
 • 16:00
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
  Khám Phá Langkawi Cùng Irshad Mobarak (Tập 1)
 • 16:50
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
  Frank Hoang Dã Ở Ấn Độ (Tập 5)
 • 17:40
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
  Cuộc Đại Di Cư (Tập 1)
 • 18:30
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
  Thái Lan Diệu Kỳ (Tập 4)
 • 19:20
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 2)
 • • LIVE
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)
 • 21:00
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
 • 21:50
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
  Siêu Công Trình Cổ Đại (Tập 3)
 • 22:40
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 2)
 • 23:30
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)
  Thái Lan: Lễ Hội Sắc Màu (Tập 1)

Discovery Asia
Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 1)

20:10
06/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật