Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Thiết Kế Thiên Đường (Tập 10)

Yêu thích

Thiết Kế Thiên Đường (Tập 10)

Thời gian chiếu: 22:15 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Hãy cùng theo dõi kiến trúc sư đại tài Bill Bensley tạo ra những thiên đường tuyệt diệu nhất trong Thiết Kế Thiên Đường.