Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Mạng Lưới Đen
  Black Market Boom
 • 01:10
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Road To Ruin
 • 02:00
  Những Thành Phố Bị Quên Lãng Trong Rừng
  Lost Cities Of The Jungle
 • 02:50
  Mạng Lưới Đen
  Wildlife Clickbait
 • 03:40
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Hidden Treasures
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn
  Episode 8
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Hairstylist
 • 06:00
  Đi Tìm Đá Quý
  Episode 2
 • 06:50
  Các Chiến Dịch Quân Sự
  Operation Meghdoot
 • 07:40
  Đài Loan Thông Minh: Kỷ Nguyên Công Nghệ
  Smart Taiwan: The Tech Age
 • 08:30
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa
  Breaking Bad Habits
 • 09:20
  Mạng Lưới Đen
  Black Market Boom
  Mạng Lưới Đen
 • 10:10
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Road To Ruin
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
 • • LIVE
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
 • 11:50
  Các Chiến Dịch Quân Sự
  Operation Meghdoot
 • 12:40
  Đài Loan Thông Minh: Kỷ Nguyên Công Nghệ
  Smart Taiwan: The Tech Age
  Đài Loan Thông Minh: Kỷ Nguyên Công Nghệ
 • 13:30
  Những Thành Phố Bị Quên Lãng Trong Rừng
  Lost Cities Of The Jungle
  Những Thành Phố Bị Quên Lãng Trong Rừng
 • 14:20
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa
  Breaking Bad Habits
  Bên Trong Nhà Tù An Ninh Tối Đa
 • 15:10
  Mạng Lưới Đen
  Wildlife Clickbait
  Mạng Lưới Đen
 • 16:00
  Mạng Lưới Đen
  Black Market Boom
  Mạng Lưới Đen
 • 16:50
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Hidden Treasures
 • 17:40
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
  Road To Ruin
  David Baddiel Trên Con Đường Tơ Lụa
 • 18:30
  Nguồn Gốc: Philippines
  Pearls In Palawan
  Nguồn Gốc: Philippines
 • 18:55
  Nguồn Gốc: Philippines
  Octopus In Isabela
 • 19:20
  Khám Phá Đài Loan
  Taiwan Revealed: Biomedical Technology
  Khám Phá Đài Loan
 • 20:10
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 7)
 • 21:00
  Nguồn Gốc: Philippines
  Mud Crab In Dumaguete
  Nguồn Gốc: Philippines
 • 21:25
  Nguồn Gốc: Philippines
  Rainbow Runner In Apo Island
 • 21:50
  Khám Phá Đài Loan
  Taiwan Revealed: Smart Agriculture
  Khám Phá Đài Loan
 • 22:40
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 8)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 8)
 • 23:30
  Nguồn Gốc: Philippines
  Mud Crab In Dumaguete
  Nguồn Gốc: Philippines
 • 23:55
  Nguồn Gốc: Philippines
  Rainbow Runner In Apo Island
Tìm Vàng: Dòng Nước Bạc
Thời gian chiếu: 19:10 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Đội nhà Dakota đã trở lại lạch McKinley để theo đuổi ước mơ kiếm hàng triệu USD vàng, nhưng mùa đông khắc nghiệt ở Alaska không dễ dàng để họ toại nguyện. Bên cạnh đó là biết bao nhiêu vấn đề đeo bám cuộc sống hàng ngày của họ.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật