Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  3
 • 01:10
  Ngọn Núi Thiêng
  2
 • 02:00
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  1
 • 02:50
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  2
 • 03:40
  Ngọn Núi Thiêng
  1
 • 04:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
  7
 • 05:30
  Những Trò Chơi Tinh Nghịch Nhật Bản
  1
 • 06:00
  Trung Đông$0 Dẫn Chương Trình: John Torode
  9
 • 06:25
  Trung Đông$0 Dẫn Chương Trình: John Torode
  10
 • 06:50
  Chuyến Thám Hiểm Borneo Hoang Dã Của Judi Dench
  1
 • 07:40
  Bách Bộ Ngao Du
  1
 • 08:05
  Bách Bộ Ngao Du
  2
 • 08:30
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  2
 • 09:20
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  3
 • 10:10
  Ngọn Núi Thiêng
  2
 • 11:00
  Trung Đông$0 Dẫn Chương Trình: John Torode
  9
 • 11:25
  Trung Đông$0 Dẫn Chương Trình: John Torode
  10
 • 11:50
  Chuyến Thám Hiểm Borneo Hoang Dã Của Judi Dench
  1
 • 12:40
  Bách Bộ Ngao Du
  1
 • 13:05
  Bách Bộ Ngao Du
  2
 • 13:30
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  1
 • 14:20
  Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo
  2
 • 15:10
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  2
 • 16:00
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  3
 • 16:50
  Ngọn Núi Thiêng
  1
 • 17:40
  Ngọn Núi Thiêng
  2
 • • LIVE
  Xây Dựng Lớn Hơn (Phần 5)
 • 19:20
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  4
 • 20:10
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  3
 • 21:00
  Xây Dựng Lớn Hơn (Phần 2)
  4
 • 21:50
  Kỳ Quan Nhân Tạo
  5
 • 22:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc
  4
 • 23:30
  Xây Dựng Lớn Hơn (Phần 2)
  4
Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode
Thời gian chiếu: 18:55 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật