Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode

Yêu thích

Trung Đông Dẫn Chương Trình: John Torode

Thời gian chiếu: 18:55 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

John Torode sẽ đi khắp Trung Đông để khám phá cuộc sống của các cộng đồng ở đây. Trong hành trình đó, anh sẽ cho ta thấy những món ăn quen thuộc, đồng thời thử những hương vị mới để tạo ra món ăn riêng của mình.