Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 01:10
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 02:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 10)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 10)
 • 02:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
 • 02:50
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
 • 03:40
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 5)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 5)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 1)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 1)
 • 05:30
  Công Ty Tư Vấn Phong Cách Của Aalim Hakim (Tập 6)
  Công Ty Tư Vấn Phong Cách Của Aalim Hakim (Tập 6)
 • 06:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 06:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 06:50
  Bản Sắc (Tập 4)
  Bản Sắc (Tập 4)
 • 07:40
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • 08:30
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
 • 08:55
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 09:20
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 10:10
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 11:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 11:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 11:50
  Bản Sắc (Tập 4)
  Bản Sắc (Tập 4)
 • 12:40
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
  Xây Dựng Lớn Hơn (Tập 11)
 • 13:30
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 10)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 10)
 • 13:55
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 11)
 • 14:20
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
  Taiwanplus: Tinh Thần Đài Loan (Tập 1)
 • 14:45
  Bà Là Nhất (Tập 1)
  Bà Là Nhất (Tập 1)
 • 15:10
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
 • 16:00
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 16:50
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 5)
  Đài Loan: Vùng Đất Khám Phá (Tập 5)
 • 17:40
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
  Các Chiến Dịch Quân Sự (Tập 1)
 • 18:30
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 3)
 • • LIVE
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)
 • 19:45
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 2)
 • 20:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 6)
 • 21:00
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
 • 21:50
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
  Bưu Thiếp Của Pia (Tập 7)
 • 22:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Indonesia (Tập 7)
 • 23:30
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)
  Phượt Thủ Đẳng Cấp (Tập 4)

Discovery Asia
Bưu Thiếp Của Pia (Tập 6)

19:20
12/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật