Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Tuyệt Đỉnh Hoang Dã (Tập 1)

Yêu thích

Tuyệt Đỉnh Hoang Dã (Tập 1)

Thời gian chiếu: 01:10 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Mỗi tuần, Bear sẽ mời một người nổi tiếng cùng anh đi phiêu lưu ở những nơi hoang dã. Không chỉ chứng kiến họ vượt qua các thử thách khó khăn của Mẹ Tự nhiên, ta còn được nghe họ chia sẻ phần nào về con người và cuộc sống của mình.