Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 3
 • 00:45
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 4
 • 01:10
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 4
 • 02:00
  Điểm Phá Giới Hạn
  Tập 4
 • 02:50
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 1
 • 03:15
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 2
 • • LIVE
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
 • 04:30
  Người Ý Gốc Hoa
  Tập 3
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 7
 • 06:00
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 1
 • 06:50
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 2
 • 07:40
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 3
 • 08:30
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Tập 0
 • 09:20
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 3
 • 09:45
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
 • 10:10
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc (Tập 4)
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc (Tập 4)
 • 11:00
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
 • 11:50
  Xứ Mẫu Quyền
  Tập 2
 • 12:40
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
  Xứ Mẫu Quyền (Tập 3)
 • 13:30
  Điểm Phá Giới Hạn
  Tập 4
 • 14:20
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
  Lính Dù Ấn Độ: Giành Huy Hiệu
 • 15:10
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 1)
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 1)
 • 15:35
  Khám Phá Trung Quốc
  Tập 2
 • 16:00
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 3)
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 3)
 • 16:25
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
  Khám Phá Trung Quốc (Tập 4)
 • 16:50
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 3
 • 17:40
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  Tập 4
 • 18:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 1)
 • 18:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 2)
 • 19:20
  Oman Diệu Kỳ (Tập 1)
  Oman Diệu Kỳ (Tập 1)
 • 20:10
  Báu Vật Của Istanbul
  Báu Vật Của Istanbul
 • 21:00
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai (Tập 3)
 • 21:25
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 4
 • 21:50
  Oman Diệu Kỳ
  Tập 2
 • 22:40
  Hương Vị Du Ký
  Tập 1
 • 23:05
  Hương Vị Du Ký
  Tập 2
 • 23:30
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 3
 • 23:55
  Gìn Giữ Hương Vị Cho Tương Lai
  Tập 4
Uae Từ Trên Không
Thời gian chiếu: 10:10 29/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật