Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 01:10
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
 • 02:00
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
 • 02:50
  Nữ Tay Lái Tử Thần (Tập 1)
  Nữ Tay Lái Tử Thần (Tập 1)
 • 03:40
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 3)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 3)
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 3)
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ (Tập 3)
 • 06:00
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
 • 06:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
 • 07:40
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
 • 08:30
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
 • 09:20
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 10:10
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
 • 11:00
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
  Kỳ Quan Nơi Rừng Thẳm (Tập 10)
 • 11:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 4)
 • 12:40
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
  Truyền Thuyết Về Ramayana (Tập 2)
 • • LIVE
  Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)
 • 14:20
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
  Iran: Bộ Tộc Du Mục Vĩ Đại Cuối Cùng
 • 15:10
  Nữ Tay Lái Tử Thần (Tập 1)
  Nữ Tay Lái Tử Thần (Tập 1)
 • 16:00
  Hành Trình Của Cây Tre
  Hành Trình Của Cây Tre
 • 16:50
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
  Kuwaha Maori Và Những Thế Giới Nổi Bị Lãng Quên
 • 17:40
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
  Học Viện Huấn Luyện Vịt
 • 18:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 6)
 • 19:20
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 3)
 • 20:10
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
  Chiến Binh Ladakh: Những Người Con Của Đất
 • 21:00
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
 • 21:50
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
  Giáo Dục Không Biên Giới (Tập 4)
 • 22:40
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
  Đi Tìm Đá Quý (Tập 2)
 • 23:30
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)
  Thám Tử Vẻ Đẹp (Tập 7)

Discovery Asia
Angkor: Đế Chế Bị Lãng Quên Của Campuchia (Tập 1)

13:30
24/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật