Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Những Sắc Màu Trung Quốc
  1
 • 01:10
  Giải Cứu Ở Everest
  4
 • 02:00
  Đường Về Nhà
  12
 • 02:25
  Đường Về Nhà
  12
 • 02:50
  Ngọn Núi Thiêng
  2
 • 03:40
  Giải Cứu Ở Everest
  3
 • 04:30
  Chiến Dịch Giải Cứu Tại Hang Ngầm Ở Thái Lan
 • 05:30
  Thiết Kế Thiên Đường
  11
 • 06:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 06:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
 • 06:50
  Đường Lạ
  3
 • 07:40
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2)
  2
 • 08:30
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
 • 09:20
  Những Sắc Màu Trung Quốc
  1
 • 10:10
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
 • 11:00
  Du Hành Châu Á Bằng Tắcxi
  4
 • 11:25
  Trao Đổi Đầu Bếp
  4
 • 11:50
  Đường Lạ
  3
 • 12:40
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
  Châu Á Nhìn Từ Trên Không (Phần 2 - Tập 2)
 • 13:30
  Đường Về Nhà
  12
 • 13:55
  Đường Về Nhà
  12
 • • LIVE
  Ngọn Núi Thiêng (Tập 2)
 • 15:10
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 3)
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 3)
 • 16:00
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
  Những Bí Ẩn Của Sông Mê Kông
 • 16:50
  Những Sắc Màu Trung Quốc
  1
 • 17:40
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
  Giải Cứu Ở Everest (Tập 4)
 • 18:30
  Bách Bộ Ngao Du
  4
 • 18:55
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản
  1
 • 19:20
  Giấc Mộng Của Tỷ Dân Trung Quốc
  4
 • 20:10
  Mời Anh Wright Đến Trung Quốc
  2
 • 20:59
  Bách Bộ Ngao Du
  5
 • 21:25
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản
  2
 • 21:50
  Trung Quốc Thông Minh
  1
 • 22:40
  Mời Anh Wright Đến Trung Quốc
  3
 • 23:30
  Bách Bộ Ngao Du
  5
 • 23:55
  Chào Mừng Đến Với Hệ Thống Đường Sắt Nhật Bản
  2
Vòng Quanh Thế Giới (Phần 16 - Tập 7)
Thời gian chiếu: 02:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 51 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật