Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 00:45
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 01:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 02:00
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
 • 02:50
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 03:15
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 03:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
 • 04:30
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 3)
  Người Ý Gốc Ấn (Tập 3)
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 6)
  Đến Vùng Đông Bắc (Tập 6)
 • 06:00
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 06:25
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
 • 06:50
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 07:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 08:30
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 09:20
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 09:45
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 10:10
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 11:00
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 9)
 • 11:25
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
  Đám Cưới Kiểu Bollywood (Tập 10)
 • 11:50
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
  Đám Cưới Xa Hoa Hoành Tráng (Tập 5)
 • 12:40
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
  Vì Tương Lai Chinh Phục Trung Quốc (Tập 4)
 • 13:30
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
  Dấu Ấn Vương Triều (Tập 3)
 • 14:20
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 15:10
  Tiền Bẩn (Tập 1)
  Tiền Bẩn (Tập 1)
 • 15:35
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 16:00
  Tiền Bẩn (Tập 3)
  Tiền Bẩn (Tập 3)
 • 16:25
  Tiền Bẩn (Tập 4)
  Tiền Bẩn (Tập 4)
 • 16:50
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 3)
 • 17:40
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
  18 Bánh Xe Dạo Khắp Việt Nam (Tập 4)
 • 18:30
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 1)
 • 19:20
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
  Điểm Phá Giới Hạn: Học Viện Không Quân (Tập 4)
 • 20:10
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 2)
 • 20:35
  Can Trường (Tập 2)
  Can Trường (Tập 2)
 • • LIVE
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
 • 21:50
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
  Những Điều Thú Vị Ở Philippines (Tập 1)
 • 22:40
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
  Ước Mơ Ấp Ủ Từ Lâu (Tập 3)
 • 23:05
  Can Trường (Tập 3)
  Can Trường (Tập 3)
 • 23:30
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)
  Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)

Discovery Asia
Khám Phá Vùng Biên Giới (Tập 2)

21:00
20/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật