Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:20
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1)
  Tập 5
 • 00:45
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1)
  Tập 6
 • 01:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  Tập 10
 • 02:00
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2)
  Tập 1
 • 02:50
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1)
  Tập 3
 • 03:15
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1)
  Tập 4
 • 03:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi
  Tập 9
 • 04:30
  Con Đường Tơ Lụa Mới: Đường Tới Nga
  Tập 3
 • 05:30
  Đến Vùng Đông Bắc
  Tập 2
 • 06:00
  Tiền Bẩn
  Tập 2
 • 06:26
  Tiền Bẩn
  Tập 6
 • 06:52
  Dư Chấn: Thảm Họa Ở Nepal
 • 07:40
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Phần 1)
  Tập 3
 • 08:30
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
 • 09:20
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 5)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 5)
 • 09:45
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 6)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 6)
 • 10:10
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 10)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 10)
 • 11:00
  Tiền Bẩn (Tập 2)
  Tiền Bẩn (Tập 2)
 • 11:26
  Tiền Bẩn (Tập 6)
  Tiền Bẩn (Tập 6)
 • 11:52
  Dư Chấn: Thảm Họa Ở Nepal
  Dư Chấn: Thảm Họa Ở Nepal
 • 12:40
  Mời Anh Wright Đến Chơi Trung Quốc (Phần 1)
  Tập 3
 • 13:30
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới (Phần 2 - Tập 1)
 • 14:20
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
  Sứ Mệnh Nơi Biên Giới
 • 15:10
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 3)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 3)
 • 15:35
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 4)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 4)
 • 16:00
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 5)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 5)
 • 16:25
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 6)
  Nguồn Gốc: Philippines (Phần 1 - Tập 6)
 • 16:50
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 9)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 9)
 • 17:40
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 10)
  Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Tập 10)
 • 18:30
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 1)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 1)
 • 19:20
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 3)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 3)
 • 19:45
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 4)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 4)
 • 20:10
  Hồ Nam: Thế Giới Nguyên Mẫu Của Phim Avatar
  Hồ Nam: Thế Giới Nguyên Mẫu Của Phim Avatar
 • 21:00
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 2)
  Đường Lạ (Phần 2 - Tập 2)
 • 21:50
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 5)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 5)
 • 22:15
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 6)
  Châu Á Sống Động (Phần 1 - Tập 6)
 • 22:40
  Bản Sắc
  Tập 7
 • 23:30
  Đường Lạ (Phần 2)
  Tập 2
Vương Quốc Khỉ Đuôi Cộc
Thời gian chiếu: 08:30 28/06/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật