Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 01:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 02:00
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Determination
 • 03:15
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 2
 • 03:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 04:30
  Điểm Phá Giới Hạn: Trường Huấn Luyện Lính Tàu Ngầm Ấn Độ
  Episode 2
 • 05:30
  Những Công Việc Tốt Nhất Ấn Độ
  Film Director
 • 06:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
 • 06:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  The Circular City
 • 07:40
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
  Burma - Pagodas And Mysteries
 • 08:30
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
 • 09:45
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 3)
 • 10:10
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
  Thám Tử Vẻ Đẹp
 • 11:00
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
  Extreme Cheapskates, Grave Mysteries, What Killed Maradona, Bizarre Foods
  Những Phát Hiện Kỳ Thú
 • 11:50
  Thay Đổi Vì Khí Hậu
  The Circular City
 • • LIVE
  Các Miền Đất Trên Địa Cầu
 • 13:30
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Determination
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 14:45
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
  Focus
  Chiến Binh Tối Thượng Của Ấn Độ
 • 16:00
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ (Tập 2)
 • 16:25
  Đại Công Xưởng Của Ấn Độ
  Episode 3
 • 16:50
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Thailand (Bangkok, Phuket)
 • 17:40
  Thám Tử Vẻ Đẹp
  Korea (Seoul, Gyeonggi-Do)
 • 18:30
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 1)
 • 19:20
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 2)
 • 20:10
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
  Một Vòng Thế Giới - Khám Phá Câu Chuyện Lúa Gạo (Tập 3)
 • 21:00
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
  Con Đường Của Nhân Loại
 • 21:50
  Xứ Mẫu Quyền
  Indonesia, The Minangkabau
  Xứ Mẫu Quyền
 • 22:40
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
  Ruslan, Untraveled Indonesian Travel Agent
  Trải Nghiệm Thú Vị Đầu Tiên Ở Đài Loan
 • 23:30
  Con Đường Của Nhân Loại
  Indonesia: The Volcanoes Road
Xứ Mẫu Quyền (Tập 1)
Thời gian chiếu: 21:00 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình đưa khán giả đến những miền đất mà cho tới giờ vẫn theo chế độ mẫu quyền để tìm hiểu cuộc sống của những con người đang nỗ lực duy trì truyền thống của tổ tiên trong thời đại mới

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật