Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Phần 2 - Tập 4)

Yêu thích

Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Phần 2 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 18:15 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Ed Stafford sẽ thử thách giới hạn các kĩ năng sinh tồn của bản thân ở những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh chỉ với đôi tay, khối óc và một chiếc máy quay để ghi lại hành trình sinh tồn đáng nhớ này.