Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 02:15
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 20
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 16
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 25
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 12
 • 04:45
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 7
 • 05:35
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 9)
  Tập 7
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 16
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 25
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 12
 • 08:15
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 7
 • 09:05
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  Tập 2
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16)
  Tập 16
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 12)
  Tập 25
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 12
 • 11:35
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 7
 • 12:25
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  Tập 2
 • 13:15
  Chuyến Săn Bão Táp: Huyết Thống
  Tập 3
 • • LIVE
  Anthony Bourdain: Những Góc Khuất (Phần 9)
 • 14:55
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 20
 • 15:45
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 4
 • 16:35
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 5
 • 17:25
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 6
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 2)
  Tập 13
 • 19:10
  Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford
  Tập 8
 • 20:05
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  Tập 2
 • 21:00
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 15
 • 21:25
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 16
 • 21:55
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 12
 • 23:45
  Hàm Cá Mập 2
Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Phần 2 - Tập 4)
Thời gian chiếu: 18:15 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật