Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Tập 4)

Yêu thích

Bị Bỏ Rơi Cùng Ed Stafford (Tập 4)

Thời gian chiếu: 11:35 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ed Stafford đã trở lại và sẽ thử thách giới hạn của các kĩ năng sinh tồn. Anh chẳng có gì ngoài đôi tay, khối óc, và máy quay để ghi lại hành trình ở những vùng đất khó sống nhất Trái đất.