Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Cách Thức Chế Tạo (Phần 12 - Tập 26)

Yêu thích

Cách Thức Chế Tạo (Phần 12 - Tập 26)

Thời gian chiếu: 10:20 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Có bao giờ bạn băn khoăn các vật dụng hàng ngày được tạo ra như thế nào? Chương trình sẽ tiết lộ cách thức chế tạo của mọi thứ quanh bạn, từ nước ép đến ván trượt, động cơ, kính áp tròng, và rất nhiều thứ khác.