Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 3
 • 01:05
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 5
 • 01:35
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 6
 • 02:00
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 7
 • 02:30
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 8
 • 02:55
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 9
 • 03:25
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 10
 • 03:50
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 1
 • 04:20
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  Tập 3
 • 05:10
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 2
 • 05:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 3
 • 06:00
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 9
 • 06:25
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 10
 • 06:55
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 2
 • 07:20
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 3
 • 07:45
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 2
 • 08:35
  Vụ Ly Dị Giữa Kim Và Kanye
  Tập 1
 • 09:30
  Hành Trình Tìm Ma
  Tập 10
 • 10:20
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 1
 • 11:10
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 2
 • 11:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 3
 • 12:00
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 4
 • 12:50
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Hẻo Lánh
  Tập 1
 • 13:40
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  Tập 3
 • • LIVE
  Tìm Vàng
 • 15:30
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 13)
 • 16:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 14)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 14)
 • 17:20
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 15)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 15)
 • 18:15
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 5
 • 19:10
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 5
 • 19:35
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 6
 • 20:05
  Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ
  Tập 5
 • 21:00
  Tìm Vàng
  Tập 18
 • 21:55
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Hẻo Lánh
  Tập 2
 • 22:50
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  Tập 4
 • 23:45
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 5

Discovery Channel
Tìm Vàng - Tập 17

14:35
24/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật