Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 2)
  Tập 9
 • 01:00
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha (Phần 2)
  Tập 10
 • 01:25
  Biên Giới Borneo
  Tập 1
 • 01:50
  Biên Giới Borneo
  Tập 2
 • 02:15
  Liệu O.j Có Vô Tội? Bằng Chứng Còn Sót
  Tập 2
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12)
  Tập 9
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
  Tập 5
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên (Phần 5)
  Tập 3
 • 04:45
  Nhanh Và Ồn Ào (Phần 4)
  Tập 8
 • • LIVE
  10 Hiện Tượng Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất
 • 06:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 19
 • 07:25
  Thâm Nhập Vào Nơi Hoang Dã
  Tập 2
 • 08:15
  Thợ Săn Khủng Long
  Tập 2
 • 09:05
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 1
 • 10:45
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 4
 • 11:35
  Thợ Săn Khủng Long
  Tập 2
 • 12:25
  Tốc Độ Là Xu Thế Mới (Phần 2)
  Tập 5
 • 13:15
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 19
 • 14:05
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 24
 • 14:55
  Những Chiến Binh Thái Bình Dương
  Tập 4
 • 15:45
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 1
 • 16:35
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 2
 • 17:25
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  Tập 3
 • 18:15
  Tốc Độ Là Xu Thế Mới (Phần 2)
  Tập 5
 • 19:10
  Chuyến Săn Bão Táp (Phần 16)
  Tập 1
 • 21:00
  Những Chiến Binh Thái Bình Dương
  Tập 4
 • 21:55
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 4
 • 22:50
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15)
  Tập 24
 • 23:45
  Thợ Săn Khủng Long
  Tập 2
Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15 - Tập 17)
Thời gian chiếu: 10:45 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật