Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15 - Tập 17)

Yêu thích

Chuyến Săn Bão Táp (Phần 15 - Tập 17)

Thời gian chiếu: 10:45 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn trên biển Bering khi các đội tàu liều mạng, bất chấp hiểm nguy để giành được báu vật của biển khơi.