Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 11
 • 01:35
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 12
 • 02:30
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 13
 • 03:25
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 14
 • 04:20
  Những Chiếc Xe Mơ Ước Của Downey
  Tập 2
 • 05:10
  Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại
  Tập 3
 • 06:00
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 8
 • • LIVE
  Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại
 • 07:50
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 17
 • 08:40
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 3
 • 09:05
  Lọt Vào Ống Kính!
  Tập 4
 • 09:30
  Trường Hợp Kỳ Lạ Về Natalia Grace
  Tập 2
 • 10:20
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 15
 • 11:10
  Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại
  Tập 3
 • 12:00
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 21
 • 12:50
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 6)
 • 14:35
  Tìm Vàng (Tập 8)
  Tìm Vàng (Tập 8)
 • 15:30
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 14
 • 16:25
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 15
 • 17:20
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 16
 • 18:15
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 2
 • 19:10
  Bên Dưới Đại Dương: Cuộc Chiến Vì San Hô
 • 20:05
  Thợ Săn Đá Opal Miền Đất Đỏ
  Tập 3
 • 21:00
  Tìm Vàng (Tập 9)
  Tìm Vàng (Tập 9)
 • 21:55
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
 • 23:45
  Bên Dưới Đại Dương: Cuộc Chiến Vì San Hô

Discovery Channel
Lần Đầu Tiên Trong Lịch Sử Nhân Loại - Tập 3

07:00
22/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật