Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu
  Tập 6
 • 01:25
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
 • 02:15
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 16
 • 03:05
  Biên Giới Borneo
  Tập 5
 • 03:30
  Biên Giới Borneo
  Tập 6
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 7
 • 04:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 7
 • 05:35
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
 • 06:35
  Biên Giới Borneo
  Tập 5
 • 07:00
  Biên Giới Borneo
  Tập 6
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 7
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 7
 • 09:05
  Covid-19: Chiến Đấu Với Ác Quỷ
 • 09:55
  Biên Giới Borneo
  Tập 5
 • 10:20
  Biên Giới Borneo
  Tập 6
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 7
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 7
 • 12:25
  Covid-19: Chiến Đấu Với Ác Quỷ
 • 13:15
  Rob Riggle: Nhà Điều Tra Toàn Cầu
  Tập 6
 • 14:05
  Anthony Bourdain Những Góc Khuất
 • 14:55
  Tìm Vàng (Phần 10)
  Tập 16
 • 15:45
  Tốc Độ Là Xu Thế Mới
  Tập 1
 • 16:35
  Tốc Độ Là Xu Thế Mới
  Tập 2
 • 17:25
  Tốc Độ Là Xu Thế Mới
  Tập 3
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 8
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 8
 • 20:05
  Covid-19: Chiến Đấu Với Ác Quỷ
 • 21:00
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 9
 • 21:25
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 10
 • 21:55
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 10
 • • LIVE
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
 • 23:45
  Covid-19: Chiến Đấu Với Ác Quỷ
Con Người Nơi Hoang Dã - Dẫn Chương Trình: Ed Stafford
Thời gian chiếu: 08:15 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật