Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 2)

Yêu thích

Con Người Nơi Hoang Dã (Phần 2 - Tập 2)

Thời gian chiếu: 03:55 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bị mắc kẹt sâu trong rừng Amazon, Mykel và Ruth phải chiến đấu để vượt qua cái nóng bỏng rát, các loài bò sát có độc và khu rừng ẩn giấu những hiểm họa chết người đang che kín lối thoát thân của họ.