Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 9
 • 01:00
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 10
 • 01:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 10
 • 02:15
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
  Tập 7
 • 03:05
  Biên Giới Borneo
  Tập 7
 • 03:30
  Biên Giới Borneo
  Tập 8
 • 03:55
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 8
 • 04:45
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 8
 • 05:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 10
 • 06:35
  Biên Giới Borneo
  Tập 7
 • 07:00
  Biên Giới Borneo
  Tập 8
 • 07:25
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 8
 • 08:15
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 8
 • 09:05
  Đại Dịch: Covid-19
 • 09:55
  Biên Giới Borneo
  Tập 7
 • 10:20
  Biên Giới Borneo
  Tập 8
 • 10:45
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 8
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 8
 • 12:25
  Đại Dịch: Covid-19
 • 13:15
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 9
 • 13:40
  Tốp 5 Sinh Tồn
  Tập 10
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  Tập 10
 • • LIVE
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
 • 15:45
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7)
  Tập 1
 • 17:25
  Những Bậc Thầy Làm Nhà Trên Cây (Phần 7)
  Tập 2
 • 18:15
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 9
 • 19:10
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 12)
  Tập 9
 • 20:05
  Đại Dịch: Covid-19
 • 21:00
  Lời Nguyền Của Tam Giác Bermuda
  Tập 5
 • 21:55
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm
  Tập 3
 • 22:50
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể
  Tập 2
 • 23:45
  Đại Dịch: Covid-19
Đào Vàng Trong Rừng (Tập 10)
Thời gian chiếu: 10:45 02/06/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật