Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • 01:35
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 6
 • 02:30
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 9
 • 03:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 23)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 23)
 • 04:20
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 3
 • 04:45
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 5
 • 05:10
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 1
 • 06:00
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 3
 • 06:30
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 4
 • 07:00
  Người Đầu Tiên Thoát Thân
  Tập 1
 • 07:50
  Tìm Vàng: Freddy & Juan Giải Cứu Khu Mỏ
  Tập 9
 • 08:40
  Cặp Đôi Sinh Tồn: Brazil
  Tập 6
 • 09:30
  Con Người Đối Mặt Tự Nhiên
  Tập 3
 • • LIVE
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
 • 10:45
  Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông
  Tập 7
 • 11:10
  Người Đầu Tiên Thoát Thân
  Tập 1
 • 12:00
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 1
 • 12:50
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Tập 10)
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Tập 10)
 • 13:40
  Cải Tạo Nhà Cũ
  Tập 4
 • 14:35
  Tôi Là Mark Rober
  Tập 5
 • 15:30
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 12)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 12)
 • 16:25
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 13)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 13)
 • 17:20
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Hẻo Lánh
  Tập 11
 • 18:15
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 2
 • 19:10
  Vua Bể Bơi
  Tập 10
 • 19:35
  Vua Bể Bơi
  Tập 11
 • 20:05
  Cải Tạo Nhà Cũ
  Tập 5
 • 21:00
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Tập 3)
  Hành Trình Khám Phá Bí Ẩn (Tập 3)
 • 21:55
  Tôi Là Mark Rober
  Tập 6
 • 22:50
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 21)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 21)
 • 23:45
  Vua Bể Bơi
  Tập 10

Discovery Channel
Thế Giới Giải Trí Của Đàn Ông - Tập 6

10:20
19/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật