Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 12
 • 01:35
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 13
 • 02:30
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 14
 • 03:25
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 15
 • 04:20
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  Tập 6
 • • LIVE
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
 • 05:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 9
 • 06:00
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 11
 • 07:00
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 8
 • 07:25
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 9
 • 07:50
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 15
 • 08:40
  Chết Vì Nổi Tiếng
  Tập 4
 • 09:30
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 2
 • 10:20
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 2
 • 11:10
  Tinh Thần Đài Loan: Taekwondo
  Tập 2
 • 11:35
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 9
 • 12:00
  Máy Quay Phim Gắn Trên Người
  Tập 20
 • 12:50
  Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ
  Tập 8
 • 13:40
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  Tập 6
 • 14:35
  Tìm Vàng
  Tập 20
 • 15:30
  Tinh Thần Đài Loan: Taekwondo
  Tập 2
 • 15:55
  Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha
  Tập 9
 • 16:25
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 1)
  Chuyến Săn Bão Táp (Tập 1)
 • 18:15
  100 Năm Warner Bros.
  Tập 1
 • 19:10
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 11
 • 19:35
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 12
 • 20:05
  Tìm Vàng Miền Hoang Sơ Nước Mỹ
  Tập 3
 • 21:00
  Tìm Vàng
  Tập 21
 • 21:55
  Thợ Săn Đá Opal Vùng Hẻo Lánh
  Tập 5
 • 22:50
  Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù
  Tập 7
 • 23:45
  Tân Trang Nhà Tắm
  Tập 11

Discovery Channel
Lực Lượng Biên Phòng Tây Ban Nha - Tập 8

05:10
15/07/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật