Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 4)

Yêu thích

Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 09:55 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

How Do They Do It? (tựa Việt: Họ Làm Như Thế Nào?) là một chương trình do Wag TV sản xuất và trình chiếu trên kênh Discovery Channel, kể về quá trình tạo ra một sản phẩm, hay những thiết bị khoa học lớn. Mỗi tập của chương trình sẽ khám phá cách được tạo ra và sử dụng của 2 hoặc 3 đối tượng.