Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  3
 • 01:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  3
 • 02:15
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  3
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
  21
 • 03:55
  Đào Vàng Trong Rừng
  6
 • 04:45
  Những Công Việc Bẩn (Phần 5)
  5
 • • LIVE
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  3
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
  21
 • 07:25
  Đào Vàng Trong Rừng
  6
 • 08:15
  Những Công Việc Bẩn (Phần 5)
  5
 • 09:05
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  3
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
  21
 • 10:45
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 6)
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 6)
 • 11:35
  Những Công Việc Bẩn (Phần 5)
  5
 • 12:25
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
 • 13:15
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  3
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  3
 • 14:55
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • 15:45
  Những Công Việc Bẩn (Phần 5)
  5
 • 16:35
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
 • 17:25
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  4
 • 17:50
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
  22
 • 18:15
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 7)
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 7)
 • 19:10
  Những Công Việc Bẩn (Phần 5)
  6
 • 20:05
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể (Tập 3)
 • 21:00
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  2
 • 21:55
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  7
 • 22:50
  Đội Khám Phá Bí Ẩn (Phần 11)
  1
 • 23:45
  Dị Vật Xâm Nhập Cơ Thể
  3
Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 11 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 03:05 13/09/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật