Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  2
 • 01:25
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • 02:15
  Cuộc Chiến Bào Ngư (Phần 5)
  3
 • 03:05
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  2
 • 03:55
  Tìm Vàng (Phần 10)
  9
 • 04:45
  Đội Khám Phá Bí Ẩn (Phần 11)
  1
 • 05:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  3
 • 06:35
  Tìm Vàng (Phần 10)
  9
 • 07:25
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • 08:15
  Tái Sinh Khu Mỏ Cũ
  4
 • 09:05
  Những Nhà Buôn Ô Tô: Chiếc Xe Trong Mơ
  6
 • 09:55
  Xe Độ Của Kindig (Phần 6)
  11
 • 10:45
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  3
 • 11:35
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • • LIVE
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
 • 13:15
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  2
 • 14:05
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  3
 • 14:55
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  4
 • 15:45
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  5
 • 16:35
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  2
 • 17:25
  Tìm Vàng (Phần 10 - Tập 9)
  Tìm Vàng (Phần 10 - Tập 9)
 • 18:15
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  3
 • 19:10
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  3
 • 20:05
  Sống Trên Nóc Nhà Thế Giới (Tập 4)
  Sống Trên Nóc Nhà Thế Giới (Tập 4)
 • 21:00
  Cặp Đôi Sinh Tồn (Phần 6)
  4
 • 21:55
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  3
 • 22:50
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  3
 • 23:45
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  2
Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 16 - Tập 11)
Thời gian chiếu: 15:45 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật