Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ (Tập 1)

Yêu thích

Những Người Viking Đã Biến Mất Khỏi Châu Mỹ (Tập 1)

Thời gian chiếu: 09:05 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Nhà khảo cổ và thám hiểm Blue Nelson và Mike Arbuthnot sẽ bước vào một trong những chuyến phiêu lưu quan trọng nhất từng có để tìm hiểu người Viking xưa đã thâm nhập sâu vào châu Mỹ đến đâu.