Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15 - Tập 4)

Yêu thích

Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 15 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 08:15 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trong chương trình, người mê xe Mike Brewer và thợ máy Edd China có sứ mệnh cứu những chiếc xe cũ có thể sửa chữa bằng cách sửa, nâng cấp những chiếc xe tiêu biểu bằng số tiền nhất định rồi bán cho người khác.