Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 7
 • 01:25
  Huyền Thoại Kho Vàng Do Cá Sấu Canh Giữ
  Tập 8
 • 02:15
  Những Thợ Xây Nhà Trên Cây (Phần 2)
  Tập 11
 • 03:05
  Muốn Ăn Thì Phải Mò
  Tập 7
 • 03:55
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  Tập 23
 • 04:20
  Cách Thức Chế Tạo: Những Chiếc Xe Mơ Ước (Phần 2)
  Tập 13
 • 04:45
  Tìm Vàng (Phần 12)
  Tập 22
 • 05:35
  Tìm Vàng (Phần 8 - Tập Đặc Biệt)
  Tập 2
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12)
  Tập 3
 • 07:00
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  Tập 4
 • 07:25
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 17)
  Tập 1
 • 08:15
  Tìm Vàng (Phần 12)
  Tập 22
 • 09:05
  Nhà Hoffman Đi Tìm Vàng
  Tập 7
 • 09:55
  Những Thợ Xây Nhà Trên Cây (Phần 2)
  Tập 11
 • 10:45
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12)
  Tập 9
 • 11:10
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 12)
  Tập 10
 • 11:35
  Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 17)
  Tập 1
 • 12:25
  Tìm Vàng (Phần 12)
  Tập 22
 • • LIVE
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm (Phần 2)
 • 14:05
  Tiếp Cận Dã Thú Cùng Joel Lambert (Phần 1)
  Tập 4
 • 14:55
  Hành Trình Khám Phá (Phần 7)
  Tập 10
 • 15:45
  Chuyện Về Nhựa
 • 17:25
  Tìm Vàng (Phần 7)
  Tập 9
 • 18:15
  Tìm Vàng (Phần 12)
  Tập 23
 • 19:10
  Xây Nhà Ở Nơi Hoang Vu (Phần 5)
  Tập 4
 • 20:05
  Tiếp Cận Dã Thú Cùng Joel Lambert (Phần 1)
  Tập 5
 • 21:00
  Những Bí Ẩn Nơi Sâu Thẳm (Phần 2)
  Tập 5
 • 21:55
  Hành Trình Khám Phá (Phần 7)
  Tập 11
 • 22:50
  Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần 10) Tập Đặc Biệt
  Tập 3
 • 23:45
  Xây Nhà Ở Nơi Hoang Vu (Phần 5)
  Tập 4
Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 17 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 09:55 23/09/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật