Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:40
  Tìm Vàng (Tập 9)
  Tìm Vàng (Tập 9)
 • 01:35
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
 • 03:25
  Thợ Săn Đá Opal Miền Đất Đỏ
  Tập 3
 • 04:20
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 15
 • 05:10
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 2
 • 06:00
  Những Bậc Thầy Xây Nhà Trên Cây
  Tập 11
 • 07:00
  Bên Dưới Đại Dương: Cuộc Chiến Vì San Hô
 • 07:50
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 18
 • 08:40
  Tìm Vàng (Tập 9)
  Tìm Vàng (Tập 9)
 • 09:30
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
  Tìm Vàng Ở Biển Bering (Tập 7)
 • 11:10
  Bên Dưới Đại Dương: Cuộc Chiến Vì San Hô
 • 12:00
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 2
 • 12:50
  Tuần Lễ Cá Mập: Cá Mập Phê Pha
 • 13:40
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 13
 • • LIVE
  Những Người Rừng Alaska
 • 16:25
  Những Người Rừng Alaska
  Tập 11
 • 17:20
  Những Người Rừng Alaska
  Tập 1
 • 18:15
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 3
 • 19:10
  Truy Lùng
  Tập 7
 • 20:05
  Sinh Tồn Ngoài Biển Khơi
  Tập 1
 • 21:55
  Biên Giới Borneo
  Tập 8
 • 22:20
  Biên Giới Borneo
  Tập 10
 • 22:50
  Chuyến Săn Bão Táp
  Tập 14
 • 23:45
  Truy Lùng
  Tập 7

Discovery Channel
Những Người Rừng Alaska - Tập 10

15:30
23/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật