Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Săn Người Với Joel Lambert (Tập 4)

Yêu thích

Săn Người Với Joel Lambert (Tập 4)

Thời gian chiếu: 09:05 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Cựu lính SEAL hải quân Joel Lambert sẽ đối mặt với một trong những thử thách thực tế khó khăn nhất cuộc đời: lẩn trốn các đội truy tìm ưu tú nhất của các nước để đến điểm hẹn trong vòng 48 tiếng. Trong tay chỉ là những vật dụng thô sơ cơ bản, liệu bản lĩnh, kinh nghiệm có giúp Joel thắng thế trước tự nhiên khắc nghiệt và những chiến binh tinh nhuệ chẳng kém anh?