Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  4
 • 01:25
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  4
 • 02:15
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle
  1
 • 03:05
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  8
 • 03:30
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  1
 • 03:55
  Đào Vàng Trong Rừng
  11
 • 04:45
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  2
 • 05:35
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  4
 • 06:35
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  8
 • 07:00
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  1
 • 07:25
  Đào Vàng Trong Rừng
  11
 • 08:15
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  2
 • 09:05
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  3
 • 09:55
  Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
  8
 • 10:20
  Cách Thức Chế Tạo (Phần 11)
  1
 • 10:45
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 11)
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 11)
 • 11:35
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  2
 • • LIVE
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
 • 13:15
  Người Đầu Tiên Thoát Thân$0 Dẫn Chương Trình: Ed Stafford (Phần 2)
  4
 • 14:05
  Hành Trình Khám Phá (Phần 6)
  4
 • 14:55
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle (Tập 1)
  Thám Hiểm Châu Á Cùng Ryan Pyle (Tập 1)
 • 15:45
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  2
 • 16:35
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  3
 • 17:25
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 12)
  Đào Vàng Trong Rừng (Tập 12)
 • 19:10
  Những Công Việc Bẩn (Phần 2)
  35
 • 20:05
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  3
 • 21:00
  Những Bí Mật Cuối Cùng Của Houdini
  3
 • 21:55
  Những Công Việc Bẩn (Phần 6)
  8
 • 22:50
  Đội Khám Phá Bí Ẩn (Phần 11 - Tập 2)
  Đội Khám Phá Bí Ẩn (Phần 11 - Tập 2)
 • 23:45
  Đại Công Trình$0 Dẫn Chương Trình: Richard Hammond
  3
Tái Sinh Khu Mỏ Cũ (Tập 3)
Thời gian chiếu: 14:55 23/05/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật