Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Channel Theo Đuổi Công Lý - Dẫn Chương Trình: John Walsh (Tập 6)

Yêu thích

Theo Đuổi Công Lý - Dẫn Chương Trình: John Walsh (Tập 6)

Thời gian chiếu: 22:50 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Nhà hoạt động vì quyền của nạn nhân John Walsh và con trai ông - Callahan quyết tâm lật giở lại những vụ án chưa có lời giải sắp bị khép lại, nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng để theo đuổi công lý.